Fiskeri

2 aborrer tilberede over bålet. Den lille vejede 750 gr. Hvad tror du den store vejede?
2 aborrer tilberede over bålet. Den lille vejede 750 gr. Hvad tror du den store vejede?

Omkring Vittangi findes to store elve. Den mægtige Torneelven og den noget mindre Vittangielven. Torneelven er en legendarisk lakseelv og den løber igennem Vittangi by og derefter videre ud i Muoniälven og derfra til den botniske bugt.

Vittangielven, som løber igennem vores skov, har også ry for at være et godt laksested, men dog noget mindre "hipet" end den større Torneelv. I "gamle dage var det masser af laks og andre ædelfisk i begge elve. Men de senere år, hvor øget netfiskeri fanger trækkende fisk er antallet af især laks faldet meget.

Resultatet af et par timers fiskeri på Vittangielven. En bækørred, mange store aborrer og adskillige Stallinger kom med hjem.
Resultatet af et par timers fiskeri på Vittangielven. En bækørred, mange store aborrer og adskillige Stallinger kom med hjem.
Fjeldørred
Fjeldørred

Hvor mange laks der rent faktisk findes i elvene er der vist ikke nogen der helt ved, da fiskeriet nærmest er ikke eksisterende. Det hænger sammen med at de lokale mest fisker med net, og ønsker mange fisk. Og man vil meget gerne have aborre eller måske gedde med hjem. Fiskeri med stang ses nærmest aldrig. 

Det sker dog ikke sjældent at laks og fjeldørred fanges i garn.  Så måske er grunden til at der ikke fanges så mange laks i elvene mere at der næsten ikke fiskes specifikt efter dem med stang. At fange laks er jo ikke for begyndere, eller for folk der bare har ½ time før de skal være hjemme igen. Efter min mening er det her vi finder specialisterne, både i vandet og på bredden. For fiskene er der helt sikkert.

De lokale fiskere går som sagt meget efter aborre og gedde som begge er meget store på disse kanter. Det er ikke unormalt at fange aborre på fra 800 gr op til til 1,5 kg, men til gengæld er det nærmest unormalt at fange aborre under 500 gr. Aborre fanges ret let, mere eller mindre alle steder. Gederne er også mange steder og kan blive meget store....

Udover de nævnte fisk fanges der en del Stalling(Harr) og Helt(Sik) i både bækken og elven. 

I "bækken" lige ved siden af vores hytter har vi fanget mange aborrer på 1-1,5 kg samt flere flotte fjeldørred. Dog har vi fanget de fleste i garn da jeg ikke er ekspert i fiskeri med stang.

Udover elvene findes der også søer med fisk. Mange af søerne er ret lavvandede, men af de dybere søer, ofte lidt oppe på fjeldet er der mange af dem har fine bestande af aborre, gedde, fjeldørred og mange steder er der udsat regnbueørred.

Fiskeriet omkring vores hytter, i bækken og Vittangielven er gratis for gæster i hytterne.

På linkene nedenunder kan man læse meget mere om fiskeri i Nordsverige.

Stalling
Stalling